ประกาศฝ่ายสิทธิประโยชน์ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(2561)ประกาศฝ่ายสิทธิประโยชน์ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(2560)ประกาศข่าวรับสมัครงาน


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
1 ตำแหน่ง
อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,540 บาท
วันที่ : 2019-01-04
รายละเอียดดังแบบ
ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคปฏิบัติและสอบทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
1 ตำแหน่ง
อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,540 บาท
วันที่ : 2018-12-21
รายละเอียดดังแบบ
ขยายเวลาประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน)
1 ตำแหน่ง
อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,540 บาท
วันที่ : 2018-11-21
รายละเอียดดังแบบ
ประกาศรับสมัครบคุคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน)
1 ตำแหน่ง
อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,540 บาท
วันที่ : 2018-11-06
รายละเอียดดังแบบ
ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ
พนักงานปฏิบัติงาน 2 ตำแหน่ง
อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,060 บาท
วันที่ : 2018-04-20
รายละเอียดดังแบบ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ
พนักงานปฏิบัติงาน 2 ตำแหน่ง
อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,060 บาท
วันที่ : 2018-04-20
รายละเอียดดังแบบ
รับสมัครบุคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ
พนักงานปฏิบัติงาน 2 ตำแหน่ง
อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,060 บาท
วันที่ : 2018-04-03
รายละเอียดดังแบบ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สายปฏิบัติการ
พนักงานปฏิบัติงาน 1 ตำแหน่ง
อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,060 บาท
วันที่ : 2017-07-13
รายละเอียดดังแบบ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สายปฏิบัติการ
พนักงานปฏิบัติงาน 1 ตำแหน่ง
อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,060 บาท
วันที่ : 2017-06-15
รายละเอียดดังแบบ
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ
พนักงานปฏิบัติงาน 1 ตำแหน่ง
อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,060 บาท
วันที่ : 2017-05-01
รายละเอียดดังแบบ
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน)
พนักงานบริการทั่วไป 1 ต่ำแหน่ง (ปฏิบัติงานด้านงานอาคารสถานที่ และการซ่อมบำรุงเบื้องต้น ซึ่งจำเป็นต้องใช้แรงงาน)
อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,020 บาท
วันที่ : 2016-04-08
รายละเอียดดังแบบ
ประกาศรายชื่อผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน)
สายปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,540 บาท
วันที่ : 2016-03-08
รายละเอียดดังแบบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน)
สายปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,540 บาท
วันที่ : 2016-02-18
รายละเอียดดังแบบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน)
สายปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,540 บาท
วันที่ : 2016-02-05
รายละเอียดดังแบบ
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน)
สายปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,540 บาท
วันที่ : 2016-01-21
รายละเอียดดังแบบ
ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน)
วันที่ : 2015-03-09
รายละเอียดดังแบบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษและทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน)
วันที่ : 2015-02-20
รายละเอียดดังแบบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อสบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน)
วันที่ : 2015-02-05
รายละเอียดดังแบบ
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน)
สายปฏิบัติการ 1 ต่ำแหน่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
วันที่ : 2014-12-22
รายละเอียดดังแบบ
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน)
สายปฏิบัติการ 1 ต่ำแหน่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
วันที่ : 2014-11-25
รายละเอียดดังแบบ

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง


เอกสารดาวน์โหลดประกาศแบบประเมินความพึงพอใจข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อประกอบกิจการร้านซัก-อบแห้งเสื้อผ้า
หอพักอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ : 2017-04-05
รายละเอียดดังแบบ
ประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครและการคัดเลือกผู้เช่าสถานที่เพื่อประกอบกิจการร้านซัก-อบแห้งเสื้อผ้า
เพื่อประกอบการพิจารณาระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 - 14 มีนาคม 2560 (ภายในวัน และเวลาราชการ)
วันที่ : 2017-03-07
รายละเอียดดังแบบ
ประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง การรับสมัครและการคัดเลือกผู้เช่าสถานที่เพื่อประกอบกิจการร้านซัก-อบแห้งเสื้อผ้า
วันที่ : 2017-02-20
รายละเอียดดังแบบ
ประกาศสฝ่ายสิทธิประโยชน์ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง รับสมัครผู้เช่าสถานที่ เพื่อประกอบการจำหน่ายอาหารและหรือเครื่องดื่ม ณ พื้นที่ ศาลาอ่างแก้ว และพื้นที่สมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ : 2017-01-10
รายละเอียดดังแบบ
ประกาศสสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รับสมัครผู้เช่าสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์ เพื่อประกอบการจำหน่ายอาหารและหรือเครื่องดื่ม
วันที่ : 2016-01-12
รายละเอียดดังแบบ

ประกาศข่าวทั่วไป


ประชาสัมพันธ์ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้ขอขยายเวลาในการเปิดรับสมัครผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านครอบครัว จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559
วันที่ : 2016-06-06

เชิญชวนฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ Wealth & Security เคล็ดลับการสร้างความมั่งคั่ง และมั่นคงด้วยการวางแผนการเงินรอบด้าน
วันจันทร์ที่ 27 ก.ค.2558 เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 12.00 น.
ณ ห้องประชุม พระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้สนใจเข้ารับฟังบรรยาย ติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน สำนักงานมหาวิทยาลัย
โทร 053-942680 ต่อ 16
วันที่ : 2015-07-20

Contact

Office of University 239 Huay Kaew Road, Suthep, Muang, Chiang Mai 50200. Call 053-942680-1. Fax 053-942684.