ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเช่าสถานที่ เพื่อจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ดอกไม้ และของที่ระลึก ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55
บริเวณ พื้นที่ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 2)

เอกสารแบบ

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเช่าสถานที่ เพื่อจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ดอกไม้ และของที่ระลึก ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55
บริเวณ พื้นที่ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2564 รวมระยะเวลา 3 วัน

เอกสารแนบ

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง รับสมัครผู้เช่าสถานที่ เพื่อจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ดอกไม้ และของที่ระลึก ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55 ระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2564 รวมระยะเวลา 3 วัน
บริเวณ พื้นที่ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์
ในวัน พฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.30 น.
โดยเตรียมเอกสารเพื่อแบบการลงทะเบียนตามประกาศที่แนบมานี้
ขอสงวนสิทธิ 1 บุคคล ต่อ 1 สิทธิ
ทั้งนี้การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เอกสารแนบ

ลิงค์สำหรับลงทะเบียน https://forms.gle/RhiuiiqEwtuz72x29

ประกาศ รายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อประกอบและจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อประกอบและจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ในอาคารศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยให้มาเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่สนใจชมสถานที่จริง สามารถเข้าชมพื้นที่ได้ในวันที่ 31 กรกฏาคม 2563 เวลา 9.00 น. ถึง 12.00 น.

เอกสารแนบประกาศ

แผนที่แสดง สถานที่เข้ารับการสัมภาษณ์