ประกาศฝ่ายสิทธิประโยชน์ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 54 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(2562)

1.เรื่อง รับสมัครผู้เช่าสถานที่ เพื่อจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ณ พื้นที่ศาลาอ่างแก้ว พื้นที่ไร่ฟอร์ด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2562

2.เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ดอกไม้ และของที่ระลึก ระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคม 2563 บริเวณ พื้นที่ศาลาอ่างแก้ว และพื้นที่ไร่ฟอร์ด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศฝ่ายสิทธิประโยชน์ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(2561)

  1. เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ดอกไม้ และของที่ระลึก เพื่อจำหน่าย ณพื้นที่ศาลาอ่างแก้ว พื้นที่ไร่ฟอร์ด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2562
  2. เรื่อง รับสมัครผู้เช่าสถานที่ เพื่อจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ณพื้นที่ศาลาอ่างแก้ว พื้นที่ไร่ฟอร์ด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2561

ประกาศฝ่ายสิทธิประโยชน์ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(2560)

  1. เรื่อง รับสมัครผู้เช่าสถานที่ เพื่อจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ณพื้นที่ศาลาอ่างแก้ว พื้นที่ไร่ฟอร์ด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  2. เอกสารรับสมัคร เพื่อจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม
  3. เรื่อง รับสมัครผู้เช่าสถานที่ เพื่อจำหน่ายดอกไม้และหรือของที่ระลึก ณ พื้นที่ศาลาอ่างแก้ว พื้นที่ไร่ฟอร์ด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  4. เอกสารรับสมัคร เพื่อจำหน่ายดอกไม้และหรือของที่ระลึก

ประกาศฝ่ายสิทธิประโยชน์ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 51

ประกาศฝ่ายสิทธิประโยชน์ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง รับสมัครผู้เช่าสถานที่ เพื่อประกอบการจำหน่ายอาหารและหรือเครื่องดื่ม ณ พื้นที่ ศาลาอ่างแก้ว และพื้นที่สมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่