ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่องรับสมัครผู้เช่าสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์ เพื่อประกอบและจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มร้านอาหารในอาคารศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.30 น.
และทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะเปิดให้ผู้ประกอบการที่สนใจ เข้าชมศูนย์อาหาร
ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น.

เอกสารแนบ

แบบฟอร์มใบสมัครและยื่นเอกสารประกอบการสมัคร Click