ประกาศ รายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อประกอบและจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อประกอบและจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ในอาคารศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยให้มาเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่สนใจชมสถานที่จริง สามารถเข้าชมพื้นที่ได้ในวันที่ 31 กรกฏาคม 2563 เวลา 9.00 น. ถึง 12.00 น.

เอกสารแนบประกาศ

แผนที่แสดง สถานที่เข้ารับการสัมภาษณ์