ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง รับสมัครผู้เช่าสถานที่ เพื่อจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ดอกไม้ และของที่ระลึก ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55 ระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2564 รวมระยะเวลา 3 วัน
บริเวณ พื้นที่ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์
ในวัน พฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.30 น.
โดยเตรียมเอกสารเพื่อแบบการลงทะเบียนตามประกาศที่แนบมานี้
ขอสงวนสิทธิ 1 บุคคล ต่อ 1 สิทธิ
ทั้งนี้การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เอกสารแนบ

ลิงค์สำหรับลงทะเบียน https://forms.gle/RhiuiiqEwtuz72x29