ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเช่าสถานที่ เพื่อจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ดอกไม้ และของที่ระลึก ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55
บริเวณ พื้นที่ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2564 รวมระยะเวลา 3 วัน

เอกสารแนบ