ประกาศฝ่ายสิทธิประโยชน์ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(2561)

  1. เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ดอกไม้ และของที่ระลึก เพื่อจำหน่าย ณพื้นที่ศาลาอ่างแก้ว พื้นที่ไร่ฟอร์ด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2562
  2. เรื่อง รับสมัครผู้เช่าสถานที่ เพื่อจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ณพื้นที่ศาลาอ่างแก้ว พื้นที่ไร่ฟอร์ด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2561

ขยายเวลาประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน)

ขยายเวลาประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) 
1 ตำแหน่ง 
อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,540 บาท

ประกาศรับสมัครบคุคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน)

ประกาศรับสมัครบคุคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) 
1 ตำแหน่ง 
อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,540 บาท

ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ

ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ 
พนักงานปฏิบัติงาน 2 ตำแหน่ง 
อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,060 บาท

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ 
พนักงานปฏิบัติงาน 2 ตำแหน่ง 
อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,060 บาท

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อประกอบกิจการร้านซัก-อบแห้งเสื้อผ้า

ประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อประกอบกิจการร้านซัก-อบแห้งเสื้อผ้า
หอพักอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศฝ่ายสิทธิประโยชน์ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(2560)

  1. เรื่อง รับสมัครผู้เช่าสถานที่ เพื่อจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ณพื้นที่ศาลาอ่างแก้ว พื้นที่ไร่ฟอร์ด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  2. เอกสารรับสมัคร เพื่อจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม
  3. เรื่อง รับสมัครผู้เช่าสถานที่ เพื่อจำหน่ายดอกไม้และหรือของที่ระลึก ณ พื้นที่ศาลาอ่างแก้ว พื้นที่ไร่ฟอร์ด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  4. เอกสารรับสมัคร เพื่อจำหน่ายดอกไม้และหรือของที่ระลึก

รับสมัครบุคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ

รับสมัครบุคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ 
พนักงานปฏิบัติงาน 2 ตำแหน่ง 
อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,060 บาท