รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ 
พนักงานปฏิบัติงาน 2 ตำแหน่ง 
อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,060 บาท

รับสมัครบุคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ

รับสมัครบุคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ 
พนักงานปฏิบัติงาน 2 ตำแหน่ง 
อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,060 บาท

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สายปฏิบัติการ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สายปฏิบัติการ 
พนักงานปฏิบัติงาน 1 ตำแหน่ง 
อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,060 บาท

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สายปฏิบัติการ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สายปฏิบัติการ 
พนักงานปฏิบัติงาน 1 ตำแหน่ง 
อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,060 บาท

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สายปฏิบัติการ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สายปฏิบัติการ 
พนักงานปฏิบัติงาน 1 ตำแหน่ง 
อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,060 บาท

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ 
พนักงานปฏิบัติงาน 1 ตำแหน่ง 
อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,060 บาท

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน)

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) 
พนักงานบริการทั่วไป 1 ต่ำแหน่ง (ปฏิบัติงานด้านงานอาคารสถานที่ และการซ่อมบำรุงเบื้องต้น ซึ่งจำเป็นต้องใช้แรงงาน)
อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,020 บาท

ประกาศรายชื่อผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน)

ประกาศรายชื่อผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) 
สายปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,540 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) 
สายปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,540 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) 
สายปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,540 บาท