ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน)

ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อสบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน)

ขยายเวลารับสมัครงาน

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน)
สายปฏิบัติการ 1 ต่ำแหน่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน)
สายปฏิบัติการ 1 ต่ำแหน่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท